تیرآهن

قیمت بنگاه تهران به تاریخ 1398/07/28

جدول وزنی تیرآهن

wdt_ID ردیف سایز نام کالا وزن kg (هر شاخه) طول قیمت (شاخه)
1 1 12 ذوب اصفهان 125 12 640.000
2 2 14 ذوب اصفهان 155 12 785.000
3 3 16 ذوب اصفهان 190 12 895.000
4 4 18 ذوب اصفهان 225 12 1.130.000
5 5 20 ذوب اصفهان 270 12 1.405.000
6 6 22 ذوب اصفهان 310 12 1.700.000
7 7 24 ذوب اصفهان 360 12 1.910.000
8 8 27 ذوب اصفهان 430 12 2.070.000
9 9 30 ذوب اصفهان 500 12 3.070.000
37 21 14 اهواز 130 12 0
سایز نام کالا

بالا Call Now Buttonتماس با ما