میلگرد

قیمت بنگاه تهران به تاریخ 1398/06/24

جدول وزنی میلگرد ساده

wdt_ID ردیف سایز نام کالا وزن (کیلوگرم / شاخه ) طول قیمت ( کیلوگرم )
1 1 5/5 کلاف ابهر کشش 2.000 0 4.730
2 2 6/5 کلاف ملایر 2.000 0 4.480
3 3 6/5 کلاف کاشان 2.000 6 4.750
4 4 10 کلاف 4 6 0
5 5 12 فولاد متین 6 6 0
6 6 14 فولاد متین 6 6 0
سایز نام کالا

بالا Call Now Buttonتماس با ما