نبشی

قیمت تهران به تاریخ 1398/02/18

جدول وزنی نبشی و ناودانی

wdt_ID ردیف نام محصول کارخانه وزن (کیلوگرم / شاخه ) طول قیمت ( کیلوگرم )
1 1 نبشی 3 شکفته 9 6 5.250
2 2 نبشی 4 شکفته 14 6 5.250
3 3 نبشی 5 شکفته 22 6 5.250
4 4 نبشی 6 شکفته 32 6 5.250
5 5 نبشی 8 شکفته 56 6 5.250
6 6 نبشی10 آریان 90 6 5.200
7 7 نبشی 12 آریان 120 6 5.200
8 8 نبشی 15 آریان 190 6 5.200
9 9 ناودانی 6 شکفته 30 6 5.250
10 10 ناودانی 8 شکفته 43 6 5.250
نام محصول کارخانه

بالا Call Now Buttonتماس با ما