پروفیل

قیمت تهران به تاریخ 1398/09/16

جدول وزنی پروفیل

wdt_ID ردیف کارخانه سایز ضخامت وزن (کیلوگرم / شاخه ) طول قیمت ( کیلوگرم )
1 1 جهان 10*20 2 4.5 6 6.630
14 2 جهان 10*25 2 5.5 6 6.630
18 3 جهان 10*40 2 9.5 6 6.630
22 4 جهان 20*60 2 15 6 6.600
23 5 جهان 30*30 2 11 6 6.600
71 6 جهان 20*20 2 8 6 6.600
72 7 جهان 20*30 2 9.3 6 6.600
73 8 جهان 20*40 2 11.5 6 6.600
74 9 جهان 25*25 2 9 6 6.600
75 10 جهان 30*40 2 13 6 6.600
سایز ضخامت

بالا Call Now Buttonتماس با ما