پروفیل

قیمت تهران به تاریخ 1398/07/29

جدول وزنی پروفیل

wdt_ID ردیف کارخانه سایز ضخامت وزن (کیلوگرم / شاخه ) طول قیمت ( کیلوگرم )
1 1 جهان 10*20 2 4.5 6 5.680
14 2 جهان 10*25 2 5.5 6 5.680
18 3 جهان 10*40 2 9.5 6 5.680
22 4 جهان 20*60 2 15 6 5.650
23 5 جهان 30*30 2 11 6 5.650
71 6 جهان 20*20 2 8 6 5.650
72 7 جهان 20*30 2 9.3 6 5.650
73 8 جهان 20*40 2 11.5 6 5.650
74 9 جهان 25*25 2 9 6 5.650
75 10 جهان 30*40 2 13 6 5.650
سایز ضخامت

بالا Call Now Buttonتماس با ما