تیر آهن

جدول وزنی تیرآهن 8 به تاریخ 1397/01/13

جدول وزنی تیرآهن

wdt_ID ردیف سایز نام کالا وزن kg (هر شاخه) طول قیمت (شاخه)
1 1 12 ذوب اصفهان 125 12 650.000
2 2 14 ذوب اصفهان 155 12 712.000
3 3 16 ذوب اصفهان 190 12 825.000
4 4 18 ذوب اصفهان 225 12 1.015.000
5 5 20 ذوب اصفهان 270 12 1.430.000
6 6 22 ذوب اصفهان 310 12 1.705.000
7 7 24 ذوب اصفهان 360 12 1.860.000
8 8 27 ذوب اصفهان 430 12 1.980.000
9 9 30 ذوب اصفهان 500 12 3.010.000
37 21 14 اهواز 130 12 0
سایز نام کالا

تیر آهن

جدول وزنی تیرآهن 8 به تاریخ 1397/01/13

wpDataTable با ID ارائه شده یافت نشد!

بالا Call Now Buttonتماس با ما